Staj formları

 

GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  İSTEĞE BAĞLI STAJ ESASLARI

 

1)-Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılacaktır.

 

2)-Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan on gün öncesine kadar  aşağıda belirtilen belgeleri iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

1.İsteğe bağlı (Staj) Çizelgesi (2 Adet)

2.Staj Aylık Puantaj Cetveli

3.Sosyal Güvence Bilgi Formu

4.Kimlik Fotokopisi

 

  1. Öğrencilerimiz “İsteğe bağlı (Staj) Çizelgesi”nden 2 adet doldurup İlgili Bölüm Başkanınadaha sonra ilgili alanları doldurtarak staj yapacakları işletmeye imzalatacaktır.

 

  1. İşletme tarafından onaylanmış belge ile diğer belgelerin staja başlama tarihinden en az 10 gün önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Yüksekokul Sekreterine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. Öğrencilerimiz stajları süresince “Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını her formda belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Yüksekokulumuza elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Her Puantaj Çizelgesinin teslim tarihi farklı olup son teslim tarihleri çizelgenin altında belirtilmiştir. Bu formun takibi ve ulaştırılması İşletme sorumluluğunda olmayıp öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

 

2) Öğrenciler stajlarını İsteğe bağlı (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Yüksekokulumuz  sorumluluğunda değildir.

 

3) İsteğe Bağlı Stajlar için 2019-2020 yaz döneminde aşağıda belirtilen dönemler belirlenmiştir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bu dönemlerden sadece birini tercih edebilirler. İsteğe bağlı stajların belirlenen tarihler arasında yapılması zorunludur.

1. Dönem : 22 Haziran – 14 Temmuz 2020 (haftanın 6 günü)

2. Dönem: 20 Temmuz – 14 Ağustos

3. Dönem : 17 Ağustos – 11 Eylül

4) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç internet sayfamızda https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/ ve Yüksekokulumuz  Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılamayacaktır. 

staj basvuru formu

Sosyal Guvence Bilgi Formu

 

 

Eski Site