Bölüm Başkanlıkları

Bölüm

Başkan V.

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Mehmet KAHYAOĞLU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Öğr. Gör. İ. Emrah TAVALI
Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Özcan KARATAY
Ulaştırma Hizmetleri Öğr. Gör. Begüm Buse ÖZSAVANER
Eski Site