2019 - 2020 BAHAR DÖNEMİNDE YAPILACAK UZAKTAN EĞİTİM

Değerli Öğrenciler, 

Üniversitemiz senatosunun 24/03/2020 tarih ve 07/39 sayılı kararına istinaden, dünyada ve ülkemizde salgın olarak görülen Koronavirüs salgını sebebi ile;

Üniversitemizin Hazırlık sınıfları dahil Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2019 - 2020 eğitim öğretim bahar yarıyılı dersleri,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yeni bir kararına kadar uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.

Eski Site