Görev Tanımları

MYO Müdür Görev Tanımı için Tıklayınız.

MYO Sekreterliği Görev Tanımı için Tıklayınız.

MYO Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı için Tıklayınız.

MYO Personelden Sorumlu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Personel İşleri Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Öğrenci İşleri Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Yazı İşleri Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Evrak Kayıt İşleri Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Kütüphane Görevlisi Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Bölüm Başkanı Görev Tanımı için Tıklayınız

MYO Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için Tıklayınız.