MYO Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHYAOĞLU

(Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Safiye AŞIKLI

(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Ömer YENİPAZARLI

(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK

(Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan )

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Burak PAKSOY

(Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Tuğçe ÇOPUR

(Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Safiye AŞIKLI

(Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan )

Bilal DURUSOY  

(Raportör)