MYO Kurulu

Doç. Dr. Yavuz UYSAL    

(Yüksekokul Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHYAOĞLU

(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Mehmet ÖZTÜRK

(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK

(Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Özcan KARATAY

(Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Tuğçe ÇOPUR

(Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Safiye AŞIKLI

(Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan )

Bilal DURUSOY  

(Raportör)