MYO Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK    

(Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Ceyhan YILDIRIM

(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Mehmet ÖZTÜRK

(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK

(Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Özcan KARATAY

(Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Tuğçe ÇOPUR

(Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Dr. İsmail Emrah TAVALI

(Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan )

Bilal DURUSOY  

(Raportör)