Vizyon ve Misyon

Vizyon

Bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak toplumsal sorumluluk bilincine sahip, geleceğe yön verebilen, mesleğinin gerektirdiği yeteneklere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek.

Misyon

Temel eğitimini almış, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun nitelikli eleman yetiştirmek,

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

Çeşitli sektörlerle ilgili projeler üretmek,

Toplumsal bilinci arttırıcı sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

1-   Hukuka bağlılık

2-   Güven

3-   Doğa ve çevreyi koruma

4-   Şeffaflık

5-   Topluma hizmet

6-   Kurumlar arası işbirliği

7-   Liyakat

8-   Laiklik

9-   Hoşgörü

10- Sevgi

11- Samimiyet

12- Bilimsellik

13- Tarafsızlık