Bölüm Başkanlıkları

Bölüm

Başkan 

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Öğr. Gör. Safiye AŞIKLI
Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Özcan KARATAY
Ulaştırma Hizmetleri Öğr. Gör. Tuğçe ÇOPUR