2019 - 2020 BAHAR YARIYILI TEK DERS SINAV İLE İLGİLİ DUYURU

COVİD-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 Bahar Yarıyılında, mezun olmak için en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler (devamsız dersler hariç) ile tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO'ları 2,00'ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin AGNO'larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları en çok üç dersten sınava girme hakları vardır.

İlgili sınavlar 8 – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yolu ile yapılacak olup sınav takvimi web sayfamızda duyurulacaktır. 

Sınava katılacak öğrencilerin 2 Temmuz 2020 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Yüksekokulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sınavın yapılış türü (Ödev, Online sınav vb.) dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve uzaktan eğitim sistemi (MERGEN) üzerinden duyurulacaktır.

Başvuru dilekçeleri şahsen, faks veya e-mail yoluyla yüksekokulumuza ulaştırılabilir.

Faks No:+90 242 510 61 74

E-mail: gazipasamyo@alanya.edu.tr

Eski Site