2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEĞE BAĞLI STAJ ESASLARI

                                                                                                                                                                  T.C.

                                                                                                                                  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

                                                                          GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI 2020-2021 EĞİTİM _ÖĞRETİM YILI İSTEĞE BAĞLI STAJ ESASLARI

İsteğe bağlı staj çalışmaları aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

 • Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılacaktır.

 

 • Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 10 gün öncesine kadar  aşağıda belirtilen belgeleri iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 • 1.Staj Başvuru Formu (2 Adet)
 • 2.Sosyal Güvence Bilgi Formu
 • 3.Kimlik Fotokopisi
 • 4.Adres Bilgi Formu

 

 • Öğrencilerimiz “Staj Başvuru Formu” 2 adet doldurup İlgili Bölüm Başkanınadaha sonra ilgili alanları doldurtarak staj yapacakları işletmeye imzalatacaktır

 

 • 1 Mayıs 2021 tarihine kadar staj yapmak isteyen öğrenciler başvuru evraklarını İlgili Komisyona teslim edecekler.

 

 • Mayıs Ayının İlk haftasına kadar Staj komisyonu toplanıp Stajları kabul edilen öğrencilerin listesi web sayfamızda ilan edilecektir.

 

 • İşletme tarafından onaylanmış belge ile diğer belgelerin staja başlama tarihinden önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için 10 gün öncesine kadar Staj Komisyon Başkanlarına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Öğrencilerimiz stajları süresince “Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını her formda belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Yüksekokulumuza elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Her Puantaj Çizelgesinin teslim tarihi farklı olup son teslim tarihleri çizelgenin altında belirtilmiştir. Bu formun takibi ve ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

 • Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

 

 • Öğrenciler stajlarını Staj Başvuru Formunda belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Yüksekokulumuz  sorumluluğunda olmayacaktır.

 

 

 • 1.Dönem İsteğe Bağlı Staj  1 Temmuz 2021-31 Temmuz 2021) Tarih aralığındadır. (cumartesi dahil)
 • 2.İsteğe Bağlı Staj 02 Ağustos 2021 -27 Ağustos 2021 Tarih aralığındadır. (Hafta içi)

 

 • Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç internet sayfamızda https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/ ve Yüksekokulumuz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılamayacaktır.  Formlar için TIKLAYINIZ.
Eski Site