MYO Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih UÇKAYA      

(Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Ceyhan YILDIRIM

(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Mehmet ÖZTÜRK

(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret IŞIK

(Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Özcan KARATAY

(Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan )

Öğr. Gör. Tuğçe ÇOPUR

(Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan )

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARSLAN

(Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan )

Bilal DURUSOY  

(Raportör)

Eski Site